Åpner elveparken før fellesferien

Kanskje kan elveparken åpnes alt i månedsskiftet juni-juli? Også Tyskerbrua åpner før ferien.