Tommelen opp for høyhus på rådhustomten

Flere eigersundere er positive enn negative til at det bygges høyhus på rådhustomten midt i Egersund sentrum. Det viser en spørreundersøkelse Infact har gjennomført for DT.