Koparlinja rauk, Telenor takka nei til gratis reparasjon

Under arbeid på ei industritomt mista 15 husstandar internettforbindelsen. Fordi koparlinja skal fasast ut, har Telenor takka nei til gratis reparasjon.