Byen har fått meir farge

Prosjektet "Mal gata" har fått folk til å henta fram stige og målarkost, akkurat slik intensjonen var.