Venter langvarig stollek for kommunen

Rådhuset driver mange kommunale tjenester ut på flyttefot. Dårlig inneklima kombinert med begrenset plass andre steder gjør at flere må belage seg på år med midlertidige løsninger.