Vil rive moskeen

Det brannskadede bygget blir revet til høsten.