Eierne av vindparken på Svåheia ønsker å forlenge driftsperioden med 2,5 år. Naboene protesterer "på det heftigste"

Argumentene fra Dalane Vind har ikke overbevist dem som bor nærmest anlegget.