Eiger har suverent flest grasrotgivarar

Også i koronatida har folk kjøpt lodd og spelt i håp om store gevinstar. 560 av Norsk Tipping sine kundar har gitt sju prosent av innsatsen til Eiger FK, som dermed fekk 123.826 grasrotkroner dei fire første månadene av 2020.