Ingen avklaring om SFO-bygget

Av

Politikerne sier ja takk til forslaget om å innkvartere 1. og 2. klasse i deler av dagens skolebygg i byggeperioden. Men framtida til SFO-bygget venter de med å ta stilling til.