Prisen ble delt ut i Oslo fredag. Ordfører Odd Stangeland (Ap) tok imot utmerkelsen på vegne av kommunen. Også kommunalsjefen for helse og omsorg, Ingeborg Havsø, var til stede.

Fagjuryen som har vurdert kandidatene, viser til at Eigersund kommune "kan vise til et langvarig og solid etikkarbeid. Arbeidet er satt inn i planverk, og alle nivåer i kommunen har etisk refleksjon, inkludert kommunalsjefens stab."

– En utrolig fin anerkjennelse

Odd Stangeland sier til Dalane Tidende at han først og fremst er utrolig stolt av at kommunen får en slik pris.

– Det forteller noe om et langvarig og systematisk arbeid med etikk og etisk refleksjon. Fra et politisk ståsted tenker vi ofte at kvalitet kan måles og telles i alle bauger og kanter, men det er viktige ting med tjenestene kommunen leverer, som ikke kan måles, men som handler om hvordan en blir tatt imot som menneske, i den livssituasjonen man er i. Her har de ansatte i Eigersund kommune gjort en god jobb gjennom mange år. Denne prisen er en utrolig fin anerkjennelse av dette arbeidet, kommenterer Stangeland.

God motivasjon for videre arbeid

Det er etikkarbeidet blant de ansatte innenfor helse og omsorg i Eigersund som nå trekkes spesielt fram.

– I en travel hverdag må man ha et system for å reflektere over hva som er rett og galt, og hva som er det beste for pasienten og de pårørende i den situasjonen de står i. Et slikt etisk kart har blitt jobbet fram i Eigersund kommune over lang tid. Arbeidet med dette begynte i 2014, og vi var nominert til den samme prisen også i 2019, uten å vinne. Mange kommuner gjør et utrolig godt arbeid på området. Helse- og omsorgsministeren sa i sitt innlegg at Norge er helt i verdenstoppen på det som handler om å sette etisk refleksjon i helse- og omsorgstjenesten på dagsorden. At vi da vinner en slik pris med dette bakteppet, gjør at man blir ydmyk og stolt. Samtidig er ikke dette et stoppunkt, men god motivasjon for det videre arbeidet, understreker ordføreren.

Pris på 100.000 kroner

Det var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) og nestleder i KS, Svein Tore Løkslid, som delte ut prisen. Den er på 100.000 kroner, i tillegg til heder og ære. Modum og Oslo kommune var de to andre nominerte.

Etikkprisen deles ut til kommuner som "gjennom systematisk etikkarbeid styrker den etiske kompetansen hos ledere og medarbeidere, bidrar til økt opplevelse av verdighet og integritet hos brukerne av tjenestene, samt har etisk refleksjon som en del av det ordinære kvalitets- og fagutviklingsarbeidet i tjenestene," ifølge en pressemelding fra KS, som er kommunesektorens organisasjon.

Det er satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving i KS som deler ut prisen. Den nevnte satsingen er en faglig ressurs for kommunenes systematiske arbeid med etikk, verdibevissthet og etiske utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Satsningen finansieres av helse- og omsorgsdepartementet og har et formelt samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME).