Eigersund skjerpar rutinane for besøk på gamleheimane

Dei som har vore i utlandet, må venta ti dagar før dei besøkjer folk på institusjon.

DEL

Eigersund kommune orienterer om at smittevernrutinane for besøk i kommunale bueiningar er blitt skjerpa. Folk som har vore sjuke dei siste sju dagane får ikkje koma på besøk. Dei som har vore i utlandet, må venta ti dagar før dei kan koma. Folk som er heime i karantene, eller har vore i nærkontakt med nokon som har fått påvist covid-19, får ikkje gå på besøk ved institusjonane.

Om ein ikkje oppfyller alle krava, men likevel har eit sterkt behov for å gå på besøk, kan kontakta leiaren ved institusjonen før besøket, slik at smitteverntiltak kan setjast i verk.

Alle besøk må avtalast på førehand.

Artikkeltags