Travelt år for vann og avløp

I tillegg til å stå midt i utbyggingen av ny drikkevannsforsyning til Egersunds befolkning jobber vann- og avløpsetatens ansatte med flere mindre prosjekter i 2020.