- Barn er gode brannambassadører

Lørdag 21. september er det åpen brannstasjon i Eigersund og Bjerkreim. Arrangementet er et viktig ledd i den nasjonale Brannvernuka der barn står i fokus.