Bjerkreim gav mest per innbyggjar

Av Dalane-kommunane er det bare Sokndal som ser ut til å klara eit betre innsamlingsresultat for TV-aksjonen i år enn i fjor.