Først i Rogaland med miljøvennlege gatelys

Gatelysa mellom Tengs og E39 skal lysa for fullt når det kjem bilar og mjuke trafikantar. Når det ikkje er trafikk, skal det bare koma eit svakt lys frå lyktestolpane.