Begynner utflytting fra rådhuset

Dårlig inneklima gjør at kultur- og oppvekstavdelingen heller vil dele kontorer i et annet bygg.