– Boligbehovet har avtatt, sier driftsleder i kommunen

Paul Gravdal, driftsleder ved kommunens bygg- og eiendomsseksjon, forteller om et synkende behov for kommunale boliger.