Har satt opp fysisk sperre i Lerviksbakken

Etter å ha gjort et forsøk med hvit sperrelinje i bunnen av Lerviksbakken i Egersund, har kommunen nå valgt å sette opp en fysisk sperre.