Prøvetaksering på gang – men ingen skal "snike seg rundt i hager"

En av utfordringene Eigersund kommune møter ved overgangen til nytt system for innkreving av eiendomsskatt, er at Skatteetaten mangler markedsverdier på en del eiendommer.