- Blir vedtaket ståande, vil det koma erstatningskrav

Byggfirmaet Norrøn Bolig sin daglege leiar, Tor Inge Larsen, kan nesten ikkje tru det er sant: - At eit løyve blir oppheva over halvtanna år etter at det er gitt; det skulle nesten ikkje vera mogleg.