Har fått lov til å rive hus som forlengst er revet

Hvorfor bruker Fylkesmannen tid på å behandle klager som uansett ikke får noe reelt utfall?