Fylkesutvalget støtter kraftplaner i Gyadalen

Fylkesutvalget har mot to stemmer gitt en positiv høringsuttalelse til Dalane Kraft AS sine planer om to nye vannkraftverk i Hellelandsvassdraget.