La på grus, fikk kringle og fem kanner kaffe i takk

En forsterket dugnadsgjeng fra Egersund Skog- og Treplantningsselskap sørget onsdag for å legge rekefjordgrus på stien helt fram til kommunens hytte i Hobdalen i Vannbassengan.