Mannsdominans på inntektstoppen i Eigersund – sjekk lista

Av

Av de 100 som hadde høyest inntekt i Eigersund i 2018, var kun 12 kvinner.