... men naboane er frustrerte

Dei er skuffa og frustrerte og føler seg overkjørte. Nokon av naboane til den planlagde isbanen føler seg til og med lurte av Seconda.