Tok oppfordringa og kom seg ut

Det var fullt av folk på Skadbergsanden på sundag.