Desse reiser rundt til folk

– Godt tverrfagleg samarbeid, seier kvardagsrehabiliteringstemaet om kvifor ein har lykkast.