Marit (80) er på føtene igjen takk vera god hjelp

I Eigersund får mange eldre hjelp til å klara seg sjølv. Kommunen får ros for arbeidet.