Mattilsynet: Rensetiltak av drikkevannet er helt nødvendig

– Store deler av året er vannkilden til Egersund vannverk forurenset med bakterier som finnes i avføring. Vann fra Holmavatnet kan derfor ikke brukes som drikkevann uten ekstra rensetiltak, opplyser Sigrunn Hauge, seniorinspektør ved Mattilsynets avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord.