- Det blir ikkje pengar av tome båsar

Innstillinga til Ivar Puntervoll er at du verken kan vera uredd eller arbeidssky viss du skal leva av å driva gard.