– Sparer heller pengane

– Etterdønning etter oljekrisa, seier kommunalsjefen for samfunnsutvikling om at det er blitt bygd få hytter i Eigersund dei siste åra.