– Det er grenser for kor lenge ein kan halda på med ein slik dugnad

Johan Aakre såg føre seg Fotlandsfossen som ein turistattraksjon med utkikkspunkt over buldrande vassmassar og hoppande laks. Nå har han sendt tilbake pengane han fekk frå fylkeskommunen til å utvikla ideen.