Brannstasjon og ny driftsbase blir tema i 2020

Foreløpig er det ikke satt av investeringsmidler til verken ny brannstasjon eller ny driftsbase for kommunens tekniske tjenester.