Fem partier samarbeider om budsjettet: – Bremsene må på og utgiftene ned

Samarbeidspartiene Ap, Høyre, KrF, Senterpartiet og SV la mandag fram sitt felles budsjettforslag for Eigersund. Det settes blant annet av driftsmidler til ny svømmehall på Lagård.