Følg budsjettpresentasjonen fra kl. 18.00: Finner rådmannen penger til ny svømmehall?

Onsdag kveld legger Eigersund-rådmann Gro Anita Trøan fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2020 til 2023. Presentasjonen kan følges direkte her.