Senker skattesatsen til 3 promille – målet er å få inn like mye som i år

Rådmannen foreslår å sette skattesatsen for boliger og fritidseiendommer til 3 promille. Inneværende år er den 4 promille.