Venter fortsatt på godt vann – 20 år etter

Så langt tilbake som i 1999 bestemte Eigersund kommune at det "skulle iverksettes tiltak for å sikre nok råvann og leveringssikkerhet for det kommunale vannverket." 20 år seinere jobbes det fortsatt med saken – men det nærmer seg.