- Eit tydeleg signal om at trasevalet må koma først

Artikkelen er over 1 år gammel

Etter utsetjingsvedtaket i formannskapet i Eigersund går direktør Finn Aasmund Hobbesland i Nye Veier langt i å seia at saka om finansiering av nye E39 bør utsetjast til etter at vegtraseen er avklart.