– Ei veldig dårleg sak for kommunen

Kjell Vidar Nygård (H) liker svært dårleg at kommuneadministrasjonen sitt byggeløyve ikkje var til å stola på i saka om muren og garasjen i Gamleveien.