Tommelen opp for masseuttak, men ikkje etter klokka fire

Det er planar for masseuttak i Søkkemyra, aust for Krossmoveien. Politikarane i planteknisk utval er positive.