Glad for politisk vilje i symjehallsaka, skuffa over treg saksgang

Tommy Gunvaldsen konstaterer at Egersund svømmeklubb har politikarane i Eigersund med seg på laget. – Det er i møte med administrasjonen me føler me har stanga hovudet i veggen, seier han.