- Utan ny hall på Lagård kan kommunen bli ståande utan eller med lite symje- og opplæringstilbod

Egersund svømmeklubb er klar til å gå i gang med å byggja symjehall på Lagård så snart kommunen deler ut kontrakten. Rådmannen vil ikkje dela ut nokon kontrakt, men klubben set si lit til at politikarane er meir offensive enn rådmannen.