- Råda om trafikkfare ville fått ei grundigare vurdering i dag

Ifølgje kommunalsjef Dag Kjetil Tonheim ville ikkje meininga til kommunen sin rådgivar for veg- og trafikktryggleik blitt tatt like lett på i dag som dei blei i 2017, då byggesaksseksjonen i Eigersund gav løyve til oppføring av ein mur og garasje i Gamleveien i Hafsøy - eit tiltak som Fylkesmannen nå vil ha fjerna.