Også underentreprenørene er misfornøyde med prosjektleder

Totalentreprenør Kvia AS har innhentet redegjørelser fra underentreprenører og andre involverte i prosjektet, går det fram av brevet advokat Kristoffer Lerum har sendt rådmannen. Også her får kommunens eksterne prosjektleder hard medfart.