Trafikkstasjonen i Egersund legges ned: — Tragisk for byen

Vegvesenet har lagt fram et revidert forslag til hvordan tjenestetilbudet ved landets trafikkstasjoner skal organiseres. Egersund kommer marginalt bedre ut enn i mai og får beholde teoriprøver.