Fornminne fordyrar og forseinkar gang- og sykkelveg

Neste etappe av gang- og sykkelvegen på Nordre Eigerøy er delt i to.