Gangvegen på utsida er blitt for dyr

Før gang- og sykkelvegen på Hovlandsveien på Eigerøy kan koma til behandling, må det kuttast kostnader.