Richard Samslått (MDG) oppfordrer til prøveprosjekt på "Hent Meg": - Et positivt tiltak for dem som ikke kommer seg rundt

Richard Samslått oppfordrer ordfører Odd Stangeland(AP) og kommunestyret til å vurdere et prøveprosjekt på "Hent Meg"-ordningen til Kolumbus. Han tror at ordningen vil gjøre hverdagen lettere for dem som ikke kjører bil og dem som ikke bor i sentrum.