Venter på reguleringsplanen for gang- og sykkelveien på Nordre Eigerøy

Aksjongruppa holder gang- og sykkelveien på Nordre Eigerøy varm.