Vindmøllene halverte eigedomsverdien

Ein fritidseigedom i Heggdalsveien blei taksert til 1.750.000 kroner i 2013. Med vindmøller rundt eigedommen er verdien sett til 800.000 kroner.